Faculties


English

Minu Susan Varghse
Needu Sebastian
Sharmila Sarah George

Biology

Dhanya V S
Neena Alexander
Preetha G Kurup
Swapna Anu john

Chemistry

Binu Suresh
George K J
Githin Raju
Julie Peter
Resmi Baby

Computer Science

Anjana K N
Rajitha M Rajan
Sreelakshmi R Nair

KG

Beena Jacob
Rekha N
Surya Bobby
Swapna George

Malayalam

Anamika S
Maya Madhavan
Sandhya Gopan
Shobha Shibu Varkey

Mathematics

Bindhu P George
Jeena Annie Rajan
Premlatha K R
Saira Susan kurian

Physics

Dhanya R Nair
Harish Sasi
Manjudas M
Smitha C R

Dance

Sudhamani

Drawing

Jayamol P C

Economics

Krishna Raveendranath

Hindi

Anitha Jacob
Radhika K P

Home Science

Elizabeth Manoj

Librarian

Jolly Joseph

Music

Reshmi Mol A N

PT

Vishnu Vijayan

Social Science

Jincymol Kuruvilla